Υπηρεσίες

Wallet Passes

Ανάπτυξη και προβολή για Ψηφιακές κάρτες κάθε χρήσης και ανάγκης. Μάθετε για το "HOTEL PASS"

Υποστήριξη προβολής "apps" (AR)

Όλες οι ενέργειες που αφορούν στην υποστήριξη, φιλοξενία και προβολή "apps" επαυξημένης πραγματικότητας (AR)

Ανάπτυξη & προβολή "Apps" (AR)

Ανάπτυξη λογισμικού και προβολή "apps" επαυξημένης πραγματικότητας (AR) σε περιβάλλον "Android" & "iOS"

Μοντελοποίηση δεδομένων

Εισαγωγή και μοντελοποίηση δεδομένων & πληροφοριών σε "Apps" επαυξημένης πραγματικότητας (AR)

Διαχείριση 3D-Μοντέλων αντικειμένων

Διαχείριση 3D-Μοντέλων αντικειμένων/προϊόντων για προβολή σε "Apps" επαυξημένης πραγματικότητας (AR)

Διαχείριση γραφικών

Υπηρεσία διαχείρισης γραφικών, φωτογραφιών, διαγραμμάτων & εικαστικών για "Apps" επαυξημένης πραγματικότητας (AR)

Βελτιστοποίηση περιεχομένου για "Apps"

Βελτιστοποιούμε το περιεχόμενο "Apps" προκειμένου για την αποτελεσματικότερη προβολή τους

Διαχείριση "video"

Διαχείριση "video" για ενσωμάτωση και προβολή σε "Apps" επαυξημένης πραγματικότητας (AR)

Διασύνδεση των "Apps" (AR) με άλλες πηγές

Προσαρμόζουμε και δικτυώνουμε τα "Apps" (AR) με άλλες πηγές όπως "Social Media", "website", "Eshop", κλπ.

Επίσης αναπτύσσουμε διαφορετικά μοντέλα "Applications" (AR) αναλόγως την εφαρμογή και τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Αυτά τα μοντέλα "Apps" (AR) είναι τα εξής παρακάτω: