Τομείς & Δράσεις

augmentedreality-municipalityworks

Έργα σε Περιφέρειες & Δήμους - Ειδικό πρόγραμμα δράσης & προώθησης για το 2018

Παρέχουμε την δυνατότητα στις Περιφέρειες και Δήμους της Ελλάδας να αναπτύξουν "Application" δια του οποίου θα παρέχουν την δυνατότητα στους πολίτες τους να ενημερωθούν για τα "Έργα" τους. Ο τρόπος που αυτά τα έργα θα παρουσιάζονται στους πολίτες θα φέρει την σφραγίδα της τεχνολογίας της επαυξημένης πραγματικότητας πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν ακόμα να παρουσιάσουν και σχέδια και μελέτες για υπό-ανάπτυξη έργα στην μορφή που θα είχαν αν είχαν πραγματοποιηθεί! Επί της ουσίας δίδεται για πρώτη φορά η δυνατότητα να αναδειχθεί το έργο ενός Δήμου η Περιφέρειας στους πολίτες που πρέπει να γνωρίζουν και το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα δύναται να διεκδικηθεί από κάθε επόμενη αρχή...

Περίοδος ισχύος του προγράμματος: από 1/1/18 έως και 31/8/18

Δεδομένου ότι υπάρχει η προοπτική διενέργειας Περιφερειακών & Δημοτικών εκλογών στην Ελλάδα από τον Οκτώβριο 2018 έως και το 2019, παρέχονται σημαντικά κίνητρα σε Περιφέρειες, Δήμους & νυν Δημάρχους να αναπτύξουν τη δική τους εφαρμογή "επαυξημένης πραγματικότητας" (AR) προκειμένου να προβάλλουν το έργο τους με το καλύτερο δυνατό & σύγχρονο τρόπο.

athens-tourism

Τουρισμός, Πολιτισμός & Ξεναγοί

Παρέχουμε την δυνατότητα σε τουριστικά γραφεία, ξεναγούς, μεταφορές και τουριστικές εταιρίες, καθώς και σε τοπικούς φορείς τουρισμού, πολιτισμού, κλπ να αναπτύξουν τοπικά τουριστικά "applications" δια των οποίων θα μπορούν να προβάλλουν στους χρήστες (τουρίστες, πολίτες, εκπαιδευόμενους, κλπ) τα "σημεία ενδιαφέροντος" (αξιοθέατα) τους με ψηφιακές πληροφορίες μέσω της τεχνολογίας της "επαυξημένης πραγματικότητας" (AR).

Περίοδος ισχύος προγράμματος: Έως 31/12/18

Δεδομένου ότι ο Τουρισμός στην Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της, παρέχουμε σημαντικό κίνητρο σε τοπικούς φορείς (Περιφέρειες, Δήμοι, Ενώσεις Ξενοδόχων, ενοικιαζομένων, εστιατόρων, κλπ) να αναπτύξουν "apps" (AR).