Η Ομάδα μας

Το "project: ThinkAR" είναι καινοτόμο και εξαιρετικά χρήσιμο για την αγορά, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και προάγγελο του τρόπου που η αγορά και κοινωνία θα λειτουργούν εφεξής και στο μέλλον με μια δόση "matrix" σε οτιδήποτε κάνουμε,,, Ως εκ τούτου όλοι εμείς, τα στελέχη που συμμετέχουμε στην ανάπτυξη και προώθηση της τεχνολογίας (AR) στην ελληνική αγορά μέσω του ThinkAR.gr είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι με την χρήση και "γνώση" αυτών των τεχνολογιών, ταυτόχρονα δε έχουμε "όραμα" και "εμπειρία" για συμβολή στην πρόοδο, ευημερία και ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και της κοινωνίας μας. Δείτε ποιοι ξεκινάμε όλο αυτό το εγχείρημα... Σύντομα θα είμαστε πολύ περισσότεροι...