Τεχνολογία (AR)

Επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality) ή (AR) είναι η τελευταίας γενιάς τεχνολογία δια της οποίας μπορούμε με την κατάλληλη χρήση εξειδικευμένων συσκευών (Tablet, Smart Phone, Google Glass, Microsoft HoloLens, κλπ) να εισαγάγουμε στον πραγματικό (θεατό) κόσμο μας ψηφιακές πληροφορίες και δεδομένα από οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα ή/και βάση δεδομένων.

Ουσιαστικά με την τεχνολογία αυτή μπορούμε να εμπλουτίσουμε - μεταξύ των ματιών μας και του ορατού κόσμου μας - τις πληροφορίες και δεδομένα που χρειαζόμαστε για τον κόσμο μας (για ότι βλέπουμε/εστιάζουμε δηλαδή)…

Η τεχνολογία της «επαυξημένης πραγματικότητας» συνδυάζει την τεχνολογία της τεχνητής όρασης (αυτής της όρασης δηλαδή που συνήθως εφαρμόζουμε σε ρομπότ και ηλεκτρονικούς υπολογιστές) και αυτής των «υπολογιστικών γραφικών» που σχετίζεται με την «σύνθεση εικόνων» (Computer Graphics) από ήδη υπάρχοντα μοντέλα.

Η συσχέτιση των αντικειμένων εικονικής πραγματικότητας με αντικείμενα του πραγματικού μας κόσμου είναι γνωστή ως «registration». Η ακριβής τοποθέτηση των εικονικών αντικειμένων πάνω στο πραγματικό περιβάλλον επιδρά στην εμπειρία του κάθε χρήστη.
Πολλοί επιστήμονες έχουν περιγράψει την επαυξημένη πραγματικότητα ως ένα σύστημα πραγματικού χρόνου, παρά ταύτα υπάρχουν και κάποιες εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας που απλά και μόνο επαυξάνουν-διευρύνουν μια εικόνα και δεν προσφέρουν καμία αλληλεπίδραση μεταξύ εικονικού και πραγματικού κόσμου.